Obchodní podmínky

ZyXEL shop

1. Výběr zboží a objednávka

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat. Po provedení objednávky Vám budeodesláno Emailem potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. č. 241 760 004, 733 123 301.

2. Platba za zboží

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

  • Hotově - platba v hotovosti při osobním odběru zboží na naší provozovně
  • Platební kartou - rychlý a bezpečný způsob. Při platbě komunikujete přímo s platební bránou banky. Okamžitě po provedení platby je zboží expedováno.
  • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce nebo pošty
  • Zálohová faktura - platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury, kterou systém po provedení objednávky zašle na Váš kontaktní email. Objednávka však nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet

3. Doprava a dodání

Zboží lze v současné době obdržet některým z těchto způsobů:

A) ZASLÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU GLS
GLS je dopravní společnost, která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice a to zpravidla následující pracovní den od odeslání (expedice) zásilky. GLS obvykle doručuje zásilky v pracovní dny od 8 do 15 hod. Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, dopravní služba se pokusí o doručení ještě následující 2 pracovní dny. Proto je tento způsob dopravy vhodný především pro ty, kteří jsou na uvedené adrese dopoledne k zastižení. V případě problémů s doručením kontaktujte zákaznický servis GLS tel .840 123 456. O víkendu a svátcích GLS zásilky nedoručuje.
Cena dopravy:
Za doručení zásilky kurýrní službou je účtován poplatek 100 Kč bez DPH

B) OSOBNÍ ODBĚR V PRAŽSKÉ POBOČCE
Jakmile bude zboží připraveno k odběru, uvědomíme Vás e-mailem.
Prodej rezervovaného zboží je možný na adrese: Do Koutů 1a, Praha 4
Kontakt tel. 241 760 004, 733 123 301, email info@wifi-shop.eu

4. Kontrola dodávky

Obsah dodávky je kupující povinnen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele nebo při prodeji v provozovně. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zasílku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ - odstoupení od smlouvy ve 14-denní lhůtě

Vrácení zaslaného zboží je možné bez uvedení důvodu do 14 dnů. Toto ustanovení se týká pouze zboží zaslaného koncovému spotřebiteli. Netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobně v naší kamenné provozovně či pokud je na daňovém dokladu uvedna firma či fyzická osoba s IČO.

Aby bylo zboží přijato zpět a vrácena celá kupní cena, musí být splněny tyto podmínky:
- Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
- Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
- Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání, jinak může být vráceno jen částečné finanční plnění

V záručním listě výrobce prosím nevyplňujte datum prodeje, dokud se definitivně nerozhodnete, že si zboží ponecháte, nebo neuběhne lhůta na vrácení. V případě software a datových nosičů s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno. Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele a to nejpozději 14 den počítaný od prvního dne následujícího od převzetí zboží Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 3 pracovních dnů od data doručení vraceného zboží na adresu odesílatele. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat opravný daňový doklad, který mu bude zaslán. Podepsaný opravný daňový doklad musí spotřebitel doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného opravného daňového dokladu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.

6. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky zákazníkem. Zákazník může po 10 dnech od tohoto okamžiku zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení se provádí písemně (e-mailem). Lze zrušit buď některou z položek objednávky nebo objednávku celou.

V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedcí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy. V případě online platby prostřednictvím platební karty tvoří poplatek 2% ze zaplacené zálohy.

7. Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno. Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu. V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

8. Reklamační podmínky

Firma APOLLO MULTIMEDIA s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené: - neodborným použitím zařízení
- mechanickým poškozením nebo opotřebením
- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
- jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií příp. fyzické vady doprovodné dokumentace. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

DÉLKA ZÁRUKY
Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může bát záruční lhůta delší.

MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce - společnost APOLLO MULTIMEDIA s.r.o., Do Koutů 1a, Praha 4. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

DORUČENÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ
Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím výřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno (poštou nebo spediční firmou GLS).

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Spolu se zbožím předaným k reklamačnímu řízení je třeba dodat:

- doklad o nákup zboží (faktura)
- záruční list (s výrobním číslem výrobku)
- popis závady nebo důvod zaslání zboží
- kontaktní informace

Bez těchto dokladů nemůže být zboží přijato k reklamačnímu řízení. Pokud nebudou dodány spolu s reklamovaným zbožím, bude zákazník vyzván, aby chybějící doklady doplnil. Pokud ani po této výzvě nebudou do 7 dnů chybějící doklady dodány, bude reklamační řízení ukončeno a náklady spojené s jeho vyřízením budou nárokovány po zákazníkovi.

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.